Detail kurzu

Stres manažment a mentálne zdravie

MEGA Education s.r.o.

Popis kurzu

„Po viacerých rokoch som videl výkon v podaní lektora, ktorému som uveril to, čo hovorí a podanie bolo ľudské. Čas utiekol tak rýchlo, že prvýkrát som ostal do konca rád a dobrovoľne.“

 • Oboznámte sa s fungovaním stresu a jeho dopadom na pracovný (osobný) život.
 • Spoznajte a osvojte si rozmanité metódy a techniky zvládania stresu.
 • Naučte sa predchádzať syndrómu vyhorenia prostredníctvom uplatňovania konceptu work-life balance.

Obsah kurzu

 • Pochopenie mechanizmu stresovej situácie
 • Skupinové a individuálne stresory
 • Rizikové faktory pracovného stresu
 • Situačné faktory stresu
 • Vyvažovanie tlaku a produktivita – vlastné osobnostné štýly a work life balance
 • Syndróm vyhorenia (burn out syndróm)
 • Príznaky a dôsledky pracovného stresu – adaptácia a jeho analýza
 • Obranné mechanizmy organizmu na stres
 • Zvládanie hnevu v záťažových situáciách
 • Stratégie zvládania stresu
 • Copingové stratégie

Cieľová skupina

 • všetci zamestnanci, ktorí sú vystavení stresu a náročným konfliktným situáciám

Kontaktná osoba

Mária Pipová
+421 918 329 305
mega@megaeducation.sk

Hodnotenie
Organizátor