Detail kurzu

Výklad normy STN EN ISO/IEC 17020: 2012 z pohľadu príslušných smerníc ILAC, výklad STN EN ISO 19011:2019 a akreditačných požiadaviek SNAS pre manažment, inšpektorov a interných audítorov inšpekčných orgánov

Slovenský metrologický ústav

Popis kurzu

Získanie poznatkov pre systém manažérstva kvality inšpekčných orgánov.

Obsah kurzu

Súčasný vývoj v oblasti IO,  predpisy SNAS, ILAC, EA, politika SNAS PL - 09

      Výklad MSA I/01:02/2019 (ILAC G28) Oblasť a rozsah akreditácie

      Požiadavky kap. 4 až 8 ISO/IEC 17020:2012 z pohľadu smernice na aplikáciu ILAC P15:05/2020

      Zavedenie novely MSA-I/02 (ILAC-P15:05/2020) do akreditačnej praxe

      MSA-I/02  príl.č.1 - Výklad smernice ILAC G27:07/2019 Meranie pri inšpekcii

          Inšpekčné orgány v regulovanej sfére. Autorizácia, Notifikácia a spolupráca s regulátormi

Význam Smernice ILAC G8:09/2019 „Návod na pravidlá rozhodovania a vyhlásenia zhody“ pre kompetentnosť inšpektorov

 Vykonávanie interných auditov v IO. Zmeny v EN ISO 19011:2018

Úloha manažéra kvality, technického manažéra, interného audítora a inšpektora v akreditovanom  inšpekčnom orgáne

MSA-I/03 Svedecké posudzovanie inšpekčných orgánov

MSA 04: Postup pri akreditácii – aplikácia  na inšpekčné orgány, akreditačné posudzovania na diaľku

Cieľová skupina

Kurz je určený pre zamestnancov inšpekčných orgánov.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní seminára Poznámka k cene

SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť

Kontaktná osoba

Palouová
+421 902 220 721
palouova@smu.gov.sk

Hodnotenie
Organizátor