Detail kurzu

Požiadavky normy EN ISO 14001:2004 na systém environmentálneho manažérstva

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

poskytnúť účastníkom kurzu podrobné informácie o požiadavkách na SEM podľa noriem radu EN ISO 14000 v súlade s požiadavkami právnych predpisov SR a praktické skúsenosti k budovaniu a prevádzkovaniu SEM

Obsah kurzu

história vývoja, zásady riadenia starostlivosti o ŽP a SEM, globálne prístupy, politika EÚ a SR v environmentálnej oblasti, platnosť noriem EN ISO radu 14000, metodický postup budovania SEM v priemyselnom podniku, výklad jednotlivých prvkov normy EN ISO 14001,praktické cvičenia k prvkom normy…

Cieľová skupina

pracovníci z oblasti systému manažérstva envirnmentálneho manažérstva, ochrany ŽP

Kontaktná osoba

Magda Belovičová
+421 2/534 163 80
mbelovicova@tuvnord.sk

Hodnotenie
Organizátor