Detail kurzu

Požiadavky normy ISO 22000 na systémy manažérstva bezpečnosti potravín (SMBP)

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

oboznámiť účastníkov kurzu s požiadavkami normy EN ISO 22000 na SMBP a podmienkami certifikácie podľa uvedenej normy

Obsah kurzu

výklad požiadaviek normy EN ISO 22000, hodnotenie SMBP pri certifikácii podľa uvedenej normy, SMBP a požiadavky potravinárskych predpisov SR, praktické cvičenie, prípadové štúdie, záverečný skúšobný test pre účastníkov, ktorí sú internými audítormi podľa normy EN ISO 19011…

Cieľová skupina

pracovníci potravinárskeho priemyslu

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní kurzu / osvedčenie interného audítora na vykonávanie interných auditov podľa EN ISO 22000

Kontaktná osoba

Magda Belovičová
+421 2/534 163 80
mbelovicova@tuvnord.sk

Hodnotenie
Organizátor