Detail kurzu

Preškolenie interných audítorov systémov manažérstva BOZP podľa EN ISO 45001:2018

eucert s.r.o.

Popis kurzu

Absolvent získa spôsobilosti na vykonávanie interných auditov BOZP, podrobne sa oboznámi s interpretáciou a požiadavkami normy EN ISO 45001:2018 získa praktické skúsenosti týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia auditu.

Obsah kurzu

  • aktuálny stav noriem OHSAS 18001 a ISO 45001,
  • základné zmeny po revízií normy OHSAS 18001,
  • prehľad normy a výklad požiadaviek normy ISO 45001,
  • akčný plán ako sa pripraviť na prechod na normu ISO 45001,
  • záverečná diskusia,
  • test.

Cieľová skupina

Interný audítori BOZP, ktorí si chcú obnoviť a zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov BOZP podľa normy EN ISO 45001:2018. Školenie je určené pre tých, ktorí sa chcú oboznámiť so zmenami v norme a v predpisoch.

Kontaktná osoba

Mgr. Helena Tvrdá
+421 905 969 781
valekova@eucert.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať