Detail kurzu

Kurz interný audítor systému environmentálneho manažérstva (SEM) podľa normy EN ISO 14001:2015 - AJ AKO WEBINÁR

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

KURZ REALIZUJEME PREZENČNOU FORMOU V BRATISLAVE A AJ AKO WEBINÁR

Cieľom kurzu je
  • oboznámiť účastníkov s požiadavkami noriem EN ISO 14001 a EN ISO 19011,
  • s požiadavkami právnych predpisov pre oblasť ochrany životného prostredia SR,
  • poskytnúť účastníkom praktické skúsenosti z prevádzkovania a auditovania SEM
  • teoreticky a prakticky pripraviť účastníkov na vykonávanie interných auditov SEM podľa požiadaviek normy EN ISO 14 001 a EN ISO 19011.

Bližšia špecifikácia webináru: Platforma pre webinár je zabezpečená a nevyžaduje si žiadne inštalácie. Prihlásite sa z práce alebo z domu, jednoducho pomocou linku, ktorý Vám pošleme na e-mail a stanete sa tak účastníkom školenia. Pomocou webinárovej platformy budete môcť klásť otázky cez mikrofón alebo diskutovať cez chat so školiteľom v reálnom čase.

Obsah kurzu

Úvod do systémov manažérstva Požiadavky normy EN ISO 14001 na SEM Požiadavky na interného audítora a interné audity Požiadavky normy EN ISO 19011 Psychologické aspekty auditu a komunikácia Príprava auditu, simulovaný audit, správa z auditu Záverečný test

Termíny:

16.05.2023, 10.10.2023 - Bratislava

22.06.2023, 30.11.2023 - online

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov organizácie, ktorí budú audítormi systému environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy EN ISO 14 001. Je vhodný aj pre manažment a ostatných pracovníkov podniku, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace s ochranou životného prostredia v podmienkach organizácie

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré oprávňuje účastníka kurzu vykonávať interné audity Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály.

Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Barzíková
+421 903 580 019
gabriela.barzikova@tuvsud.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať