Detail kurzu

Interný audítor systémov manažérstva BOZP podľa normy EN ISO 45001:2018

eucert s.r.o.

Popis kurzu

Absolvent získa spôsobilosti na vykonávanie interných auditov BOZP, podrobne sa oboznámi s interpretáciou a požiadavkami normy BS OHSAS 18001:2007, získa praktické skúsenosti týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia auditu.

Obsah kurzu

 • prehľad normy a výklad požiadaviek normy ISO 45001,
 • prehľad legislatívnych požiadaviek v oblasti BOZP,
 • procesný systém dokumentácie,
 • požiadavky na interného auditora,
 • príprava na výkon interného auditu podľa požiadaviek normy ISO 19011,
 • účel auditu a komunikácie, praktické skúsenosti z auditovania,
 • systém a harmonogram auditu,
 • dokumenty používané pri audite, ich praktická ukážka,
 • praktické cvičenia – prípadové štúdie,
 • záverečná diskusia,
 • test znalostí.

Cieľová skupina

Jednotlivci alebo podnikové skupiny, ktorí si chcú zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov BOZP. Pre tých, ktorí sa chystajú zaviesť alebo udržiavať systém manažérstva BOZP podľa normy EN ISO 45001:2018.

Kontaktná osoba

Mgr. Helena Valeková
+421 905 969 781
valekova@eucert.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať