TÜV NORD Slovakia, s.r.o.

Certifikačná spoločnosť, vzdelávanie v oblasti systémov manažérstva.

TÜV NORD Group, s počtom zamestnancov viac ako 8,000, je jedným z najväčších poskytovateľov technických a inšpekčných služieb v rámci celého sveta. Za svoju vedúcu pozíciu na trhu vďačíme našej technickej kompetencii a širokému rozsahu aktivít v oblasti skúšania, certifikácie, technického dozoru a vzdelávania.

TÜV NORD má skúsenosti takmer so všetkými otázkami, ktoré sa týkajú technickej bezpečnosti, ochrany životného prostredia a preverovania zhody systémov a výrobkov. Popri tradičných záväzkoch inšpekčného orgánu v rámci Nemecka je prostredníctvom svojho personálu reprezentovaný vo viac ako 70 krajinách v Európe, Ázii a Amerike.

Cieľom TÜV NORD je posilnenie pozície prostredníctvom orientácie na zákazníka a flexibilitou svojich aktivít. TÜV NORD zostáva verný svojim princípom: nezávislosť, nestrannosť a čestnosť, ktoré budú aj naďalej základom práce skupiny TÜV NORD. Akcionármi TÜV NORD AG sú technicko inšpekčné orgány RWTÜV, TÜV NORD a TÜV Hannover / Sachsen-Anhalt, ktorých špeciálnym záujmom je verejný prospech.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín