Slovenský metrologický ústav

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín