Detail kurzu

Aplikácia normy STN EN ISO/IEC 17065: 2013 v činnosti certifikačných orgánov

Slovenský metrologický ústav

Popis kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti systému manažérstva kvality STN EN ISO/IEC 17065:2013,ISO 19011:2018

Obsah kurzu

  • Výklad požiadaviek STN EN ISO/IEC 17065: 2013 /kapitoly 1 až 8/
  • Výklad požiadaviek STN EN ISO/IEC 17067: 2014
  • Skúsenosti a modelové prípady z aplikácie normy STN EN ISO/IEC 17065: 2013
  • Dokument EA-2/17: 2020 Akreditácia na účely notifikácie

Cieľová skupina

pre osoby vykonávajúce interné audity podľa STN EN ISO/IEC 17065:2013, ISO 19011:2018

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť

Kontaktná osoba

Palouová
+421 902 220 721
palouova@smu.gov.sk

Hodnotenie
Organizátor