POTIFOB, s.r.o.

Kurzy a certifikácia PRINCE2

Sme najväčší poskytovateľ certifikačných kurzov PRINCE2 na slovenskom a českom trhu.

Od celosvetového spustenia najnovšej verzie PRINCE2 V júli 2009 do konca roku 2013 sme na Slovensku a v Českej republike uskutočnili 265 certifikačných kurzov PRINCE2 (156× PRINCE2 Foundation, 109× PRINCE2 Practitioner) aj desiatky ďalších školení, odborných seminárov a prednášok o projektovom riadení, ktorých sa zúčastnilo cez 2000 poslucháčov.

Ako prví sme vytvorili a pri výučbe úspešne využívame slovenskú a českú akreditovanú verziu školiacich materiálov PRINCE2, s pomocou ktorej už zvládli certifikačné skúšky stovky absolventov našich kurzov. Nemenej úspešní sú naši študenti, ktorí sa rozhodli pre anglickú verziu materiálov: doterajšia úspešnosť absolventov našich certifikačných kurzov PRINCE2 na skúškach je cez 93% a u úrovne PRINCE2 Foundation nad 98,5%.

Školenia a príprava na certifikáciu PMI

Sme tiež jedným z vedúcich poskytovateľov školení projektového riadenia podľa štandardu PMI na slovenskom a českom trhu.

Kurzy a certifikácia MSP, P3O a MoP

Prví na Slovensku a v Česku ponúkame akreditované kurzy metodík MSP – Managing Successful Programmes (riadenie úspešných programov), P3O – Portfolio, Programme & Project Offices (portfólio, programové a projektové kancelárie) vrátane certifikačných v slovenskom jazyku ako aj kurzy MoP – Management of Portfolios (Riadenie portfólií) v angličtine. Doterajšia úspešnosť našich absolventov na certifikácii MSP i P3O Foundation je plných 100%.

Poradenstvo v projektovom, programovom riadení a riadení portfólií

Okrem školení poskytujeme aj poradenstvo v projektovom, programovom riadení a riadení portfólií.

Naše akreditácie a certifikáty

Držíme najvyššiu úroveň akreditácie PRINCE2, MSP a P3O – sme akreditovaná tréningová organizácia (ATO) PRINCE2, MSP a P3O.

Sme tiež držiteľom certifikátu systému riadenia kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001.

Naši tréneri a konzultanti držia množstvo ďalších osobných akreditácií a certifikácií – PRINCE2, MSP a P3O Approved Trainer, PRINCE2 Registered Practitioner, MSP Registered Advanced Practitioner (ekvivalent PMI PgMP a IPMA A), P3O Registered Practitioner a mnoho iných.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín