Detail kurzu

Kreatívne techniky vedenia tímu

Akadémia pozitívneho života

Popis kurzu

Jednou zo základných funkcií manažmentu je vedenie ľudí. Viesť a motivovať tím ľudí si vyžaduje určité znalosti a zručnosti, od ktorých sa ďalej odrážajú dosahované výsledky a ciele tímu.

Využívanie kreatívnych techník v procese rozhodovania a vedenia ľudí vytvára vhodné podmienky na rozvíjanie nových nápadov. Tvorivé prostredie má pozitívny vplyv na rozvoj potenciálu manažéra a členov jeho tímu.

Na kurze si ukážeme techniky, vďaka ktorým sa naučíte prijímať správne rozhodnutia. Naučíte sa, ako viesť porady kreatívne, zaujímavo a hlavne s cieľom dosiahnuť synergický efekt tímu.

Cieľom školenia je:
 • naučiť sa kreatívne techniky, ktoré im umožnia vedenie tímu takou formou, aby spolupráca bavila všetkých
 • rozvinúť kreatívne manažérske zručnosti
 • umožniť zamestnancom tvorivý prístup k úlohám
 • vďaka kreatívnemu spôsobu vedenia zlepšovať tímovú spoluprácu a zaangažovanosť zamestnancov

Obsah kurzu

Na školení sa dozviete:
 • ako prebudiť svoju kreativitu
 • aké sú bariéry tvorivosti a ako ich prekonať
 • ako prejsť od výkonného riadenia k motivačnému
 • ako identifikovať základné fakty o tíme
 • čo je skupinové rozhodovanie a aké sú jeho metódy
 • aké sú synergie a čo sú negatívne synergie
 • ako viesť porady kreatívne
 • čo znamená Eisenhowerov princíp
 • aké sú zásady delegovania
 • prečo sa manažéri/podriadení bránia delegovaniu
 • ktoré úlohy delegovať a ktoré nie
 • aký je význam delegovania pre manažéra/podri­adeného

Cieľová skupina

Školenie je určené  pre vedúcich pracovníkov a manažérov všetkých úrovní, ako aj pre tých, ktorí sa pripravujú na manažérske pozície.

Kontaktná osoba

Ing. Mária Boťanská
+421 949 892 636
maria.botanska@mbbm.sk

Hodnotenie
Organizátor