Akadémia pozitívneho života

Ponúkame vzdelávanie šité na mieru a verejné školenia pre firmy aj jednotlivcov.

 • Pozitívne myslenie a vplyv na kvalitu prácu a

  života

 • Firemná kultúra
 • Budovanie pozitívnych vzťahov na pracovisku
 • Medzigeneračné rozdiely na pracovisku
 • Motivácia
 • Empatia v riadení a komunikácií
 • Kreatívne vedenie
 • Zvládanie konfliktov
 • Relaxačné a dychové cvičenia
 • Mindfulness
 • Ako zvýšiť sebavedomie
 • Sebapoznanie a sebahodnota
 • Vplyv pozitívneho myslenia na zdravie
 • Zvládanie stresu a práca s emóciami
 • Energetické cvičenia na každý deň

Akadémia pozitívneho života prináša kvalitné školenia a kurzy, ktoré Vám pomôžu pri budovaní firemnej kultúry a pozitívnych vzťahov na pracovisku, v podnikaní, v riadení, ako aj každodennom osobnom živote.

Cieľom Akadémie pozitívneho života je hľadať svoj zmysel života, zlepšiť kvalitu života a vzťahy so svojim okolím, či už v práci alebo osobnom živote a zvládať stresové situácie.

Úspech v práci, v zamestnaní aj v súkromnom živote závisí od toho, aký máme životný postoj, ako kráčame vpred a ako sa dokážeme tešiť zo života. Život je vždy výsledkom našich myšlienok a nášho postoja k nemu. Naši lektori sú certifikovaní alebo akreditovaní lektori a kouči, ktorých cieľom je pomáhať ľuďom ku krajšiemu životu.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín