Detail kurzu

Základný kurz bezpečnostných technikov

JF, spol. s r.o.

Popis kurzu

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Účastníci kurzu sú vyškolení v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP, o ich povinnostiach a právach.

Kontaktná osoba


+421 45/541 03 60
bozp@jf.sk

Hodnotenie
Organizátor