JF, spol. s r.o.

zabezpečenie bezpečnostnotechnic­ke služby ochrana pred požiarmi vykonávanie vstup.periodických školení vykonávanie poradenstva vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín