Fire Center s.r.o.

  • Komplexné zabezpečovanie služieb v oblasti odbornej prípravy:
    • špecialistov požiarnej ochrany,
    • technikov požiarnej ochrany,
    • preventivárov požiarnej ochrany obce,
  • spracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín