Detail kurzu

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Fire Center s.r.o.

Popis kurzu

  • aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany je vykonávaná v rozsahu najmenej 30 hodín,
  • hlavným cieľom aktualizačnej odbornej prípravy TPO je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon činnosti technika požiarnej ochrany,
  • odborná spôsobilosť sa overuje skúškou na krajskom riaditeľstve hasičského záchranného zboru (podľa miesta bydliska žiadateľa o overenie) a preukazuje sa osvedčením o odbornej spôsobilosti,

Cieľová skupina

Technik požiarnej ochrany

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany Poznámka k cene

Na kurz je nevyhnutné sa prihlasiť cez odkaz: https://www.firecenter.sk/op/prihlaska/

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať