Detail kurzu

Aktualizačná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany

Fire Center s.r.o.

Popis kurzu

  • aktualizačná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany je vykonávaná v rozsahu najmenej 50 hodín,
  • hlavným cieľom aktualizačnej odbornej prípravy ŠPO je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany,
  • odborná spôsobilosť sa overuje skúškou na ministerstve vnútra Slovenskej republiky – prezídiu hasičského a záchranného zboru a preukazuje sa osvedčením o odbornej spôsobilosti

Cieľová skupina

Špecialista požiarnej ochrany

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy špecialistov požiarnej ochrany Poznámka k cene

Na kurz je nevyhnutné sa prihlasiť cez odkaz: https://www.firecenter.sk/op/prihlaska/

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať