Detail kurzu

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov

Akadémia vzdelávania NOVOHRAD, o.z.

Popis kurzu

V zmysle platnej legislatívy je každý elektrotechnik povinný absolvovať AOP každých 5 rokov pred uplynutím platnosti osvedčenia.

Na AOP je potrebné predložiť: 

  • originál osvedčenia
  • lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti nie starší ako 6 mesiacov
  • riadne vyplnená prihláška

Obsah kurzu


Cieľová skupina


Certifikát Potvrdenie o absolvovaní AOP na zadnej strane originálu osvedčenia

Kontaktná osoba


0911936120
kurzy@avnovohrad.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať