Detail kurzu

Škodové udalosti pri preprave tovaru v medzinárodnom obchode

Forwarding & Transport Education Company s.r.o.

Popis kurzu

Počas medzinárodnej prepravy tovaru môže dôjsť k jeho poškodeniu. Niektorým škodám sa dá zabrániť, iné škody odosielateľ ani dopravca ovplyvniť nevie. Aká je zodpovednosť dopravcu za zverený náklad? Zodpovedá dopravca za prekročenie dodacej lehoty? Čo je to spoločná havária?

Obsah kurzu

  • Charakteristika jednotlivých druhov prepravy a ich vplyv na kvalitu tovaru
  • Možnosti zabránenia jednotlivým druhom škôd
  • Balenie, naloženie a uloženie tovaru, deklarácia vlastností tovaru dopravcovi
  • Zodpovednosť odosielateľa za riadne balenie
  • Zodpovednosť dopravcu za zverený náklad
  • Výluky zodpovednosti dopravcu
  • Poistenie tovaru
  • Rozsahy poistného krytia

Cieľová skupina

Pracovníkom spoločností zaoberajúcimi sa zahraničným obchodom, pracovníkom logistiky, expedície a prepravnú verejnosť, majiteľom a konateľom malých a stredných spoločností

Kontaktná osoba

Ing. Miriam Búranová
+421 917 697 649
ftec@ftec.sk

Hodnotenie
Organizátor