DAC Consulting, spol. s r.o.

Colné a daňové poradenstvo poskytujeme v nasledovných oblastiach:

  • colné poradenstvo vrátane obchodnopolitických opatrení pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru,
  • daňové poradenstvo pre spotrebné dane,
  • právne poradenstvo a zastupovanie v colnej a daňovej oblasti.

Našim klientom poskytujeme:

  • odborné konzultácie na začiatku a počas ich podnikania v oblasti colnej problematiky a spotrebných daní,
  • orientáciu v procesných i procedurálnych úkonoch a náležitostiach so znalosťou prostredia colnej správy a fungovania jej mechanizmov,
  • zastúpenie v správnych a daňových konaniach vedených colnými orgánmi,
  • špecializované vzdelávacie aktivity v rámci profesijného vzdelávania,
  • školenia a semináre v oblasti colná problematika a spotrebné dane so skúsenými lektormi,
  • služby odborníkov a špecialistov z oblasti colnej problematiky a spotrebných daní.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín