Detail kurzu

Harmonizovaný systém a zatrieďovanie tovaru a všeobecné pravidlá pri zatrieďovaní tovaru do PPKN

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Cieľom tohto kurzu je zosumarizovanie a vysvetlenie základných princípov súvisiacich s problematikou zatrieďovania tovarov do nomenklatúr, či už Harmonizovaného systému alebo Kombinovanej nomenklatúry, ako aj načrtnutie zložitosti systému.

Obsah kurzu

·         Nutnosť vzniku HS, jeho štruktúra a VIP HS.

·         Konštrukcia spoločného colného sadzobníka a štruktúra všeobecných pravidiel pre interpretáciu harmonizovaného systému - ich vysvetlenie a použitie.

·         Používanie vysvetliviek k HS a ku Kombinovanej nomenklatúre.

·         Nariadenia Komisie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a rozsudky ESD.

·         Problematika záväznej informácie o nomenklatúrnom zatrieďovaní tovaru – ich vznik a význam

Cieľová skupina

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje službu a ďalší, ktorí sa potrebujú orientovať v danej problematike.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

Colný sadzobník v cene školenia

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať