Detail kurzu

Controlling v praxi - Systém efektívneho riadenia a plánovania na báze Key Performance Indikators KPI

MENTIS s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s problematikou controllingu, jeho filozofiou, nástrojmi, členením a postupmi implementácie.

Obsah kurzu

  • controlling ako nová filozofia riadenia, ciele a nástroje controllingu,
  • dashboardy vo finančnom a nákladovom controllingu,
  • tvorba ekonomickej pridanej hodnoty, metriky a hýbatelia, zmeny v nákladovom controllingu a nový pohľad na nákladovú štruktúru,
  • moderný a inovatívny prístup ku kalkuláciám,
  • ako využiť tradičné i netradičné členenie nákladov,
  • ako zaviesť procesný controlling, využiť pre NC účtovníctvo, alebo manažérsku nadstavbu,
  • strategický controlling ako súčasť podnikového controllingu – KPI, hodnotenie výkonnosti organizácie na báze KPI.

Cieľová skupina

Seminár je určený predovšetkým pracovníkom na pozícií referent controllingu, špecialistom reportingu a plánovania, tým, ktorí začínajú svoju kariéru na pozícií controllér, absolventom, všetkým tým, ktorí chcú získať základný prehľad v oblasti controllingu.

Certifikát Certifikát za účasť na školení. Poznámka k cene

V cene školenia sú pracovné materiály a certifikát.

Kontaktná osoba

Ladislav Rau
+421 2/634 523 29
mentis@mentis.sk

Hodnotenie
Organizátor