Detail kurzu

Controllingový systém EIS a práca s controllingovými informáciami

MENTIS s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je naučiť účastníkov využívať controllingový systém EIS. Dôležité je vedieť ako zameniť množstvo dát na kvalitné informácie a rýchlo reagovať na aktuálnu situáciu. Vyvolať reakciu v danom systéme a podnietiť aktivitu formou reportingu a kvalitnej interpretácie údajov. Je mnoho očakávaní, ktoré spájame s novým manažérskymi systémami a EIS je jedným z nich úzko orientovaný na controlling. Ak má splniť svoj účel, musí mať správny obsah i formu. Aké chceme, aby manažéri našli informácie: scorecardy, tabuľky, rozpočty či funkčné správy. Pri riešení všetkých týchto problémov by Vám mohol pomôcť tento controllingový systém. To všetko môžete získať a na to všetko môžete mať aj odpovede ak sa zúčastníte tohto seminára, ktorý bude zameraný na zdokonalenie zručnosti a zvýšenie efektivity a kvality práce u každého controlléra.

Obsah kurzu

  • Controlling a systém EIS. Finančný a nákladový controlling.
  • Nová filozofia riadenia s podporou IKT. Ciele, úlohy a nástroje controllingu v organizácii a ich interpretácia v EIS.
  • Dashboard vo finančnom controllingu a interpretácia výsledkov finančného riadenia.
  • Tvorba ekonomickej pridanej hodnoty v organizáciách, metriky a hýbatelia v systéme EIS.
  • Zmeny v nákladovom controllingu a nový pohľad na nákladovú štruktúru – tvorba číselníkov a databázové spracovanie hlavnej knihy.
  • Moderný a inovatívny prístup ku kalkuláciám.
  • Ako využiť tradičné i netradičné členenie nákladov pri nákladovom controllingu.
  • Hlavné kalkulačné metódy a ktoré z nich je kedy vhodné použiť.

Cieľová skupina

Seminár je určený predovšetkým manažérom a controllérom. Ďalej tiež pracovníkom na pozícií referent controllingu, špecialistom reportingu a plánovania, tým, ktorí začínajú svoju kariéru na pozícií controllér, absolventom, všetkým tým, ktorí chcú získať základný prehľad v oblasti controllingu a efektívne ho používať v riadení firmy. Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu a aplikovať aj pre daný podnik. Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

Certifikát Certifikát za účasť na online školení. Poznámka k cene

V cene školenia sú pracovné materiály a certifikát.

Kontaktná osoba

Ladislav Rau
+421 2/634 523 29
mentis@mentis.sk

Hodnotenie
Organizátor