Detail kurzu

Preprava tovaru v medzinárodnom obchode

Forwarding & Transport Education Company s.r.o.

Popis kurzu

Doprava je dôležitou súčasťou medzinárodného obchodu. Ponuka prepravných služieb je veľmi bohatá, preto je veľmi dôležité vybrať vhodný druh dopravy a samozrejme vhodného dopravcu resp. zasielateľa. Základná znalosť zákonitostí prepravy tovaru by mala byť vo výbave každého obchodníka a všetkých osôb, ktoré sa pohybujú v oblasti medzinárodného obchodu.

Obsah kurzu

  • Výber vhodného druhu dopravy
  • Zvláštnosti multimodálnej a kontajnerovej prepravy
  • Uzatvorenie Zmluvy o preprave
  • Nákladné listy v jednotlivých druhoch prepravy
  • Zodpovednosť dopravcu za škody spôsobené pri preprave
  • Rozdiel medzi krytím škody zo zodpovednosti a z tovarového poistenia
  • Balenie, naloženie, uloženie tovaru
  • Bezpečnostné opatrenia (a úhrada výdavkov s nimi spojenými)

Cieľová skupina

Kurz je určený dovozcom a vývozcom tovaru, pracovníkom zasielateľských firiem, pracovníkom logistiky, zamestnancom bánk a prepravnú verejnosť

Kontaktná osoba

Ing. Miriam Búranová
+421 917 697 649
ftec@ftec.sk

Hodnotenie
Organizátor