Detail kurzu

Zasielateľstvo, Zasielateľské (špedičné) firmy v medzinárodnej preprave tovaru

Forwarding & Transport Education Company s.r.o.

Popis kurzu

Doprava je dôležitou súčasťou medzinárodného obchodu, na ktorej zabezpečenie sa častou obraciame na zasielateľské firmy. Ponuka zasielateľských firiem je veľmi bohatá, preto je veľmi dôležité vybrať vhodného zasielateľa. Aká je úloha zasielateľských firiem a ako zodpovedajú za zverený náklad?

Obsah kurzu

  • Vymedzenie pojmov a vzťahy medzi účastníkmi prepravného procesu
  • Právna úprava zasielateľstva v SR
  • Funkcia zasielateľských firiem
  • Vývoj a obsah zasielateľskej činnosti
  • Vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo
  • Kombinovaná doprava, zberná služba
  • Zasielateľská zmluva alebo zmluva o preprave?
  • Zasielateľské dokumenty alebo nákladné listy?
  • Zodpovednosť zasielateľa
  • Všeobecné zasielateľské podmienky

Cieľová skupina

Kurz je určený pracovníkom zasielateľských spoločností, pracovníkom spoločností zaoberajúcimi sa zahraničným obchodom, pracovníkom logistiky a prepravnú verejnosť

Kontaktná osoba

Ing. Miriam Búranová
+421 917 697 649
buranova@ftec.sk

Hodnotenie
Organizátor