Detail kurzu

Tréning vizuálnej komunikácie - Doodling

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

 • Posilniť sebadôveru účastníkov vo vlastný kreatívny prejav
 • Naučiť sa základy doodlingu, vytvárať vizuálne poznámky, príbehy a mapy 
 • Zlepšiť prepájanie verbálnych a vizuálnych informácií
 • Podporiť a rozvinúť zručnosť vizuálneho myslenia

Obsah kurzu

Doodling – základy kreslenia pre každého

 • 5 základných elementov kreslenia
 • Vizuálna abeceda, vizuálna gramatika, vizuálne slovníky
 • Začíname kresliť – jednoduché predmety, autoportrét
 • Low tech social network – vizualizácia sociálnych vzťahov

Stavebné prvky vizuálnej abecedy

 • Základné emócie a črty tváre
 • Od základných tvarov po kresby
 • Písmená, nápisy, rozdeľovače, ikony, šípky, odrážky

Vizuálne slovníky

 • Kreslíme ľudí, budovy, predmety, činnosti
 • Piktogramy, ideogramy
 • Vizuálne metafory

Možnosti doodlingu v praxi

 • Doodling pri prezentovaní (pozerám, vidím, predstavujem si, ukazujem)
 • Life sketching – záznam prezentácií, porád
 • Business origami – vytvorme si ideálne pracovisko

Storytelling

 • Elementy príbehu
 • Opis problému pomocou sekvencie obrázkov

Vizuálne mapy

 • Vizualizácia riešenia problému
 • Plánovanie riešenia ako postupnosti krokov
 • Kreslenie jednotlivých etáp
 • Prezentácia


Cieľová skupina

Kurz „Doodling“ je určený každému, kto sa chce naučiť kresliť vizuálne poznámky, kto potrebuje obohatiť svoje prezentácie o prvky pútajúce pozornosť, alebo hľadá vhodný nástroj na kreatívne riešenie problémov. Kreslenie zvyšuje koncentráciu a zapamätateľnosť informácií. Je to účinný spôsob zaznamenávania komplexných ideí, použiteľný individuálne aj pri tímovej práci. Jednoduché kresby sú efektívnejšie ako detailné slovné opisy. Kurz je zostavený tak, že sprevádza účastníka od kreslenia základných tvarov až po storytelling – vytvorenie príbehu zo sekvencie obrázkov. Kurzu sa môže zúčastniť každý, nie je potrebná žiadna predchádzajúca skúsenosť s kreslením.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba


+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor