Detail kurzu

Mediálna komunikácia (Tréning s prvkami krízovej komunikácie)

Communication House, s.r.o.

Popis kurzu

Mediálny tréning – maximalizuje možnosti prezentácie firmy a osobnosti cez efektívnu komunikáciu s médiami – aj v problémových situáciách. Krízová komunikácia s médiami, mediálne poradenstvo.

Obsah kurzu

1. časť – Osobnostná, interná a externá komunikácia

 • Psychologické zákonitosti tvorby firemnej povesti v kontexte

  záujmu médií a v čase krízy

 • Nástroje internej a externej komunikácie
 • Cieľové skupiny komunikácie
 • Informačné šumy a ako ich minimalizovať
 • Ako si pomôcť v stresoch a konfliktoch
 • Verbálna, neverbálna komunikácia a kamera – úvod

2. časť – Vzťahy s médiami 1

 • Čo zaujíma médiá a prečo?
 • Dva základné piliere mediálnej komunikácie
 • Zlaté pravidlá pri práci s médiami
 • Informačné šumy a ich minimalizácia
 • Príprava tlač. vyhlásení a tlač. správ
 • Možnosti tlač. agentúr, TV, rozhlasu, tlače
 • Ako na cieľové skupiny cez médiá
 • Právny rámec médií a informácií v SR
 • Nácviky komunikácie IN – v miestnosti – pred kamerou a

  následný rozbor

3. časť – Vzťahy s médiami 2

 • Nástroje komunikácie v problémových situáciách
 • Tvorba pozvánok pre médiá plánovaná a ad hoc
 • Organizovanie brífingu a tlačovej konferencie
 • Tvorba databázy médií a média banky
 • Ako tvoríme press kit?
 • Diskusia a rozbory z nácvikov OUT – v teréne
 • Monitoring médií
 • Kvantitatívna a kvalitatívna analýza médií a ako ju využiť

4. časť – Krízová komunikácia

 • Issue management – rozpoznávanie krízy
 • Zásady krízovej komunikácie a cieľ. skupiny
 • Ako komunikovať s médiami v prípade krízy
 • Tvorba komunikačného plánu pri riadení krízy
 • Čo obsahuje manuál krízovej komunikácie
 • Humánne aspekty krízy
 • Tvorba prípadových štúdií
 • Nácviky a rozbory krízových situácií s kamerou v teréne
 • Sumarizácia. Hodnotenie tréningu – ústne aj anonymné písomné
 • Udelenie certifikátov za aktívnu participáciu

Cieľová skupina

Riaditelia, manažéri, hovorcovia, PR koordinátori.

Certifikát Certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR

Kontaktná osoba

Mgr. Anton Oberhauser
+421 55/623 00 70
aoberhauser@communicationhouse.sk

Hodnotenie
Organizátor