Communication House, s.r.o.

Public Relations: komunikačná stratégia, komunikačný audit, monitoring médií, PR kampane, sponzoring, corporate identity Vzdelávacie aktivity: koučing lídrov – individuálne konzultácie s lídrami, mediálne tréningy, komunikačné tréningy, prezentačné tréningy

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín