Detail kurzu

Tréning reziliencie: zvyšovanie psychickej odolnosti a angažovanosti

PLUS Academia spol. s r. o.

Popis kurzu

Reziliencia je schopnosť spojená s vytrvalosťou, húževnatosťou a pevnou vierou nasledovať víziu šťastného a zmyslom naplneného života. Na tréningu reziliencie si osvojíte poznatky o kľúčových kompetenciách, zručnostiach a technikách, prostredníctvom ktorých je reálne možné dosiahnuť vaše osobné i profesionálne vízie. Obsahová náplň je naozaj bohatá:

 • zvyšovanie reziliencie, psychickej odolnosti a angažovanosti so zameraním na konkrétnu profesiu či osobný život
 • nadobúdanie kľúčových kompetencií – ako napríklad sebauvedomenie, sebaregulácia, realistický optimizmus a proaktivita, empatia a spolupráca, vytrvalosť a húževnatosť, sila charakteru, mentálna pružnosť, vytváranie vzťahov a sieťovanie
 • získavanie kľúčových zručností – ako napríklad manažovanie vlastnej energie, kritické myslenie, poznanie svojich talentov, pozitívne myslenie, práca s predsudkami, efektívne riešenie problémov, mentálne hry, efektívna empatická komunikácia, pasce našej mysle, vytváranie dobrých vzťahov
 • osvojenie techník zameraných na zvládanie nadmerného stresu
 • pozitívna psychológia a jej význam pre každodenný pracovný a osobný život

Obsah kurzu

08·30 – 10·00 BLOK I.

 • Reziliencia a psychická odolnosť – prečo je dôležité začať na nej pracovať a cielene ju rozvíjať. Techniky rozvoja Vašej osobnosti s cieľom porozumieť Vašim hodnotám, myšlienkam, poslaniu, konaniu, rozhodnutiam a ich dôsledkom.

10·00 – 10·15 prestávka

10·15 – 12·00 BLOK II.

 • Predstavenie kľúčových kompetencií – Sebapoznanie. Sebaregulácia a prispôsobivosť. Kritické myslenie a kreativita. Empatia a spolupráca.
 • Optimizmus a proaktivita. Zdravý životný štýl. Vytrvalosť a húževnatosť. Vytváranie dobrých vzťahov a sieťovanie. Predstavenie a realizácia diagnostiky Vášho RQ.

12·00 – 13·00 Obedňajšia prestávka

13·00 – 14·30 BLOK III.

 • Vyhodnotenie a podávanie spätnej väzby na RQ test.
 • Praktické ukážky tréningových techník na zvyšovanie psychickej odolnosti a angažovanosti zamestnancov.
 • Tvorba plánu osobného rozvoja Vašej reziliencie.

14·30 – 14·45 prestávka

14·45 – 16·00 BLOK IV.

 • Praktické ukážky tréningových techník na zvyšovanie psychickej odolnosti a angažovanosti zamestnancov.
 • Tvorba plánu osobného rozvoja Vašej reziliencie.
 • Diskusia.

Cieľová skupina

Tréning je určený:
 • pre všetky manažérske pozície
 • pre HR oddelenia, ako efektívny koncept zvyšovania angažovanosti zamestnancov
 • pre všetkých ľudí so záujmom o osobný rozvoj s cieľom dosiahnuť dobrý, šťastný a zmysluplný život
Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté tréningové materiály, občerstvenie počas prestávok, vypracovanie spätnej väzby a odporúčaní pre účastníkov tréningu. V cene nie je zahrnutý follow up a obed.

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať