Heuristic management, s.r.o.

Heuristic Management je slovensko-francúzska spoločnosť, ktorú tvoria silné osobnosti v oblasti ľudských zdrojov. Mnoho ráz certifikovaní, tvoriví a mimoriadne výkonní ľudia s dlhoročnými skúsenosťami napĺňajú svoju vášeň pre poradenstvo všetkým, ktorí ho potrebujú. Profesionálne a na mieru robíme audity, systémy, analýzy a stratégie, ktoré našim klientom pomáhajú naplno využiť potenciál zamestnancov a cielene robiť svoj biznis.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín