Detail kurzu

Psychológia obchodnej komunikácie a predaja

MEGA Education s.r.o.

Popis kurzu

„Výklad bol veľmi zrozumiteľný, s príkladmi zo života, s vysvetleniami. Lektorka bola výborne pripravená. Bol to vynikajúci kurz, odnášam si z neho veľa.“

 • Osvojíte si základné prvky efektívnej obchodnej komunikácie.
 • Zoznámite sa s typológiou zákazníkov (a tipmi, ako osloviť každého zákazníka).
 • Naučíte sa porozumieť potrebám a očakávaniam zákazníka (psychológia obchodu).
 • Spoznáte rôzne stratégie prípravy a realizácie predaja.

Obsah kurzu

 • Čo má spoločné psychológia a predaj
 • “JA” ako obchodník – moje silné stránky a motivácia
 • Predajný proces a jeho fázy
 • Zákaznícka typológia a spôsoby jej využitia pri komunikácii so zákazníkom
 • Asertívne zvládanie konfliktných situácií so zákazníkmi
 • Budovanie vzťahu so zákazníkom
 • Obchodné rokovanie krok za krokom
 1. Úvodné lámanie ľadov – ako si získať dôveru a naladiť sa na zákazníka
 2. Identifikácia potrieb zákazníka – ako a načo sa pýtať, ako počúvať a mať kontrolu nad priebehom obchodného jednania
 3. Prezentácia návrhu – argumentácia a presviedčanie, princípy ľudského rozhodovania, apelovania na rácio a emócie
 4. Vyjednávanie a zvládanie námietok
 5. Najčastejšie manipulatívne techniky a tipy, ako sa im brániť
 6. Záver obchodného rokovania/predaja – overovanie súhlasu a získanie záväzku, “closing” techniky
 • Sebareflexia a formulovanie akčného plánu rozvoja

Forma vzdelávania: in­teraktívny tréning

Metódy vzdelávania:  prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba, videotréning

Maximálny počet účastníkov: 5 – 10

Kurz na mieru: Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka. Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa

Cieľová skupina

predajcovia, obchodní zástupcovia, sales manažéri, key account manažéri, majitelia firiem

Poznámka k cene

Cena zahŕňa občerstvenie a študijný materiál. Fyzické osoby – zľava 20%.

Kontaktná osoba

Mária Pipová
0918 329305; 0917 866730
mega@megaeducation.sk

Hodnotenie
Organizátor