Detail kurzu

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR - sociálne spôsobilosti podľa medzinárodného štandardu IPMA® a ECo-C® - 8 kurzových dní (4 stretnutia).

GARANT PARTNER PLUS, s. r. o

Popis kurzu

Absolvent vzdelávacieho programu:

 • rozšíri, prehĺbi a doplní svoje profesijné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti profesionálneho riadenia komplexných projektov a zákaziek, vedenia projektových tímov a v dosahovaní jednotlivých cieľov projektu,
 • získa nové, rozšíri a prehĺbi požadované sociálne spôsobilosti a praktické zručnosti kladené na manažment projektovo a zákazkovo orientovaných organizácii podľa medzinárodného štandardu IPMA® a ECo-C®,
 • bude pripravený na certifikáciu podľa medzinárodného štandardu ECo-C®.

Poznámka: Certifikácia nie je súčasťou vzdelávania. Bližšie informácii o certifikácii pozri na www.garantpp.sk v prihláške na štúdium PROJEKTOVÝ MANAŽÉR.

Obsah kurzu

Štúdium je rozdelené do 5tich modulov:

 • Selfmarketing projektového manažéra, riadenie seba v prioritách a čase.
 • Prezentačné zručnosti a imidž projektového manažéra.
 • Manažment konfliktov, asertivita.
 • Vyjednávanie, manipulácie a ochrana proti nim.
 • Efektívna komunikácia v projekte.
 • Vedenie projektových tímov a tímová práca.
 • Zvládanie stresu.
 • Zmluvy a riadenie zmluvných vzťahov.
 • Doplnkové študijné materiály
 • Cvičné príklady a cvičné testy

(študijný program na vyžiadanie obratom zašleme)

Cieľová skupina

Vzdelávací projekt je vhodný pre:

 • vrcholový a stredný manažment projektovo a zákazkovo riadených spoločností,
 • projektových manažérov,
 • členov projektových a realizačných tímov (vhodné aj pre začiatočníkov),
 • výkonných pracovníkov verejnej správy,
 • pedagogických pracovníkov,
 • pracovníkov a spolupracovníkov 3. sektora,
 • všetkých záujemcov o certifikáciu podľa medzinárodného štandardu ECo-C®.
Certifikát Osvedčenie o absolvovanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou Poznámka k cene

V cene kurzu sú školiace manuály pre každého účastníka, občerstvenie (kávový servis) a obed na každý deň tréningu, vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu.Cena obsahuje aj poplatok za e-learningové cvičné testy a medzinárodnú certifikačnú skúšku ECo-C

Kontaktná osoba

Ivana Všetečková
+421 918 663 244
asistent@garantpp.sk

Hodnotenie
Organizátor