GARANT PARTNER PLUS, s. r. o

Sme spoľahlivým partnerom rozvoja jednotlivcov a spoločností poskytovaním praktických a originálnych riešení v oblasti celoživotného vzdelávania s vysokou pridanou hodnotou.

Poskytujeme Vám:

  • Kurzy pre verejnosť
  • Kurzy a ucelené programy na mieru (pre organizácie)
  • Poradenstvo

Kvalitu našich služieb garantujeme na troch úrovniach:

  • certifikovaná spoločnosť (integrovaný systém ISO 9001, 14001, 10006),
  • akreditácia vzdelávacích programov Ministerstvom školstva SR,
  • certifikovaní lektori s manažérskymi skúsenosťami, pedagogickým vzdelaním a bohatou praxou.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín