Detail kurzu

Efektívne riadenie výkonu a hodnotiaci systém - špeciálna ponuka

Heuristic management, s.r.o.

Popis kurzu

 • interaktívny tréning s prizvaným expertom z praxe – Zuzanou Pálovou, Vedúcou útvaru ĽZ, eustream a.s.
 • zameraný na poslanie, určovanie, tvorbu, využitie a praktický prínos systému hodnotenia v rámci spoločnosti
 • prezentácia praktického využitia a skúseností
 • odborná diskusia s expertom z praxe

Obsah kurzu

 • Vytvorenie systému hodnotenia
 • Implementácia nového a úpravy existujúceho systému
 • Využitie systému v rukách manažérov a zamestnancov
 • Ako profitovať z hodnotiaceho systému spoločnosti
 • SMART vlastnosti cieľa – prečo by nemohli mať ŠMRNC?
 • Prepojenie výkonu s rozvojom jednotlivca
 • Ako pripraviť hodnotiteľa, miesto, atmosféru, načasovanie a hodnoteného na rozhovor
 • Predchádzanie chybám pri hodnotení
 • Špecialitky hodnotení – okrúhle stoly, 360-tky …

Cieľová skupina

 • obohacujúci pre manažérov, ktorým záleží na svojom úspechu a úspechu svojich podriadených
 • odporúčaný pre HR manažérov, HR špecialistov, HR generalistov a recruiterov
Poznámka k cene

pozrite možnosti zľavy pri objednaní niekoľkých modulov

Kontaktná osoba

Mgr. Veronika Lukáčová
+421 905 860 406
veronika.lukacova@heuristic.sk

Hodnotenie
Organizátor