Detail kurzu

Výkonové odmeňovanie a riadenie výkonnosti vo firme alebo Ako nastaviť vzťah medzi výkonom, odmenou a motiváciou?

a_set, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s rôznymi typmi výkonového odmeňovania, s výhodami i nevýhodami a zásadami praktického zavádzania, resp. administrácie systému.  Účastníci získajú námety, ako nastaviť a riadiť Výkonové odmeňovanie.  Je odmena automat?  Akú formu odmeny zaviesť? Ako interpretovať odmeny zamestnancom? Subjektivita vs. objektivita pri odmeňovaní. Povieme si, ako určovať , hodnotiť a komunikovať výkonové kritériá. Ako  pretransformovať víziu a stratégiu firmu  do úloh a cieľov útvarov i  jednotlivcov. Zložité odmeňovanie je horšie ako nespravodlivosť - v jednoduchosti je krása.

Obsah kurzu

Pracovný výkon zamestnanca a jeho mzda / odmena

Odmeňovať výkon, správanie alebo potenciál? 

Riadenie výkonnosti a hodnotenie – prepojenie potrieb a očakávaní firmy, tímov a jednotlivcov                                                                                                         

Odmeňovať individuálny výkon alebo výkon tímu/firmy?

Stratégia a politika odmeňovania a riadenia výkonnosti

Riadenie výkonnosti vs. Firemná kultúra;  ciele / úlohy -  výsledky,  hodnotiace kritériá tímu/jednotlivca 

Výkonové odmeňovanie – jeho ciele a účinnosť, Ako často meniť systém výkonového odmeňovania? 

Krátkodobé vs. dlhodobé odmeňovanie?

Benefity a zamestnanecké výhody – majú vplyv na výkon?

Kľúčoví zamestnanci – ako ich odmeňovať?

Rola manažérov pri „Odmeňovaní a riadení výkonnosti“

Implementácia zmien a interná komunikácia – získanie manažérov; komunikácia zamestnancom

Najčastejšie úskalia výkonového odmeňovania 

Riadenie výkonnosti – kompetencie / správanie – osobnostné ciele; Môžeme osobnostný rozvoj  riadiť a merať?

Kaskádovanie cieľov/úloh na tímy a jednotlivcov

Diferenciácia výkonu a hodnotiace stupne

Stanovovanie, meranie a komunikovanie kritérií

„Každý na niečo počuje“


Cieľová skupina

  • Majitelia firiem
  • Manažéri na všetkých stupňoch riadenia
  • HR manažéri a špecialisti
  • Personalisti
Certifikát Účastník obdrží osvedčenie o účasti

Kontaktná osoba

Ing. Iveta Uhrová
0903734646
iveta.uhrova@a-set.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať