Detail kurzu

Základná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany

Fire Center s.r.o.

Popis kurzu

Kurz prebieha počas 5 týždňov: 

Prvý kurz ZOP ŠPO:

1. 05.02. - 09.02.2024

2. 19.02. - 23.02.2024

3. 04.03. - 08.03.2024

4. 18.03. - 22.03.2024

5. 01.04. - 05.04.2024

Druhý kurz ZOP ŠPO:

1. 02.09. - 06.09.2024

2. 16.09. - 20.09.2024

3. 30.09. - 04.10.2024

4. 14.10. - 18.10.2024

5. 28.10. - 01.11.2024

Na kurz je nevyhnutné sa prihlásiť cez https://www.firecenter.sk/op/prihlaska/


Obsah kurzu

  • základná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany je vykonávaná v rozsahu najmenej 200 hodín
  • odborná spôsobilosť na úseku ochrany pred požiarmi je súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú potrebné na vykonávanie činností špecialistu požiarnej ochrany,
  • odborná spôsobilosť sa overuje skúškou na ministerstve vnútra slovenskej republiky prezídiu hasičského a záchranného zboru a preukazuje sa osvedčením o odbornej spôsobilosti,
  • hlavným cieľom základnej odbornej prípravy fyzických osôb je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany
  • hlavným cieľom základnej odbornej prípravy fyzických osôb je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany,
  • odborná spôsobilosť vyžaduje predpísané vzdelanie, prax a súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú potrebné na riadny výkon činností,

Cieľová skupina

  • odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany môže získať fyzická osoba, ktorá má najmenej vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore požiarna ochrana alebo vysokoškolské vzdelanie i. stupňa technického smeru,
Certifikát Potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy špecialistov požiarnej ochrany Poznámka k cene

Na kurz je nevyhnutné sa prihlasiť cez odkaz: https://www.firecenter.sk/op/prihlaska/

Hodnotenie
Organizátor