Detail kurzu

Základná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany

Fire Center s.r.o.

Popis kurzu

  • základná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany je vykonávaná v rozsahu najmenej 200 hodín
  • odborná spôsobilosť sa overuje skúškou na ministerstve vnútra slovenskej republiky prezídiu hasičského a záchranného zboru a preukazuje sa osvedčením o odbornej spôsobilosti,
  • hlavným cieľom základnej odbornej prípravy fyzických osôb je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany

Kontaktná osoba

Ing. Milan Belo-Caban
+421 948 044 832
info@firecenter.sk

Hodnotenie
Organizátor