Detail kurzu

Popis kurzu

Poskytnúť účastníkom školenia základný prehľad v oblasti pôvodu tovaru, postup pri určovaní pôvodu, dôkazy a doklady o pôvode tovaru.

Obsah kurzu

Školenie prebieha prezenčnou formou vo vzdelávacích priestoroch finančnej správy.

Obsah kurzu Hlavné pojmy a dôležitosť pôvodu tovaru pri colnom konaní Účel a použitie nepreferenčného pôvodu a správna aplikácia dôkazov o nepreferenčnom pôvode Účel a použitie jednotlivých druhov preferenčného Dohody o voľnom obchode a uplatňovanie pravidiel pôvodu v rámci určenia pôvodu tovaru s využitím príkladov Jednostranné zvýhodnenia EU Colná únia Osvedčenia A.TR, T2L Vyhlásenie dodávateľa Informačné osvedčenie INF-4 Záväzné informácie o pôvode tovaru

Lektorské obsadenie:

  • Lektori finančnej správy, ktorí sú zároveň odborníci s dlhodobou praxou vo finančnej správe.

Prihlásenie na školenie:

  • vyplnenie prihlášky a zaslanie na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk

prihlášku nájdete na https://www.financnasprava.sk/…vis/skolenia

Cieľová skupina

Obchodné subjekty a podnikatelia (dovozcovia, vývozcovia, colní deklaranti, výrobcovia…), ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie, ako aj fyzické alebo právnické osoby, ktoré na základe oprávnenia na podnikanie predávajú tovar alebo poskytujú službu a ďalšie osoby, ktoré sa potrebujú orientovať v danej problematike.

Certifikát potvrdenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

nie sme platcami DPH

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať