Detail kurzu

Popis kurzu

Nebezpečné veci sú všade okolo nás. Nepatria sem len jedovaté, žieravé, infekčné a rádioaktívne látky. Stretávame sa s nimi denne v každej domácnosti – lak na vlasy, odlakovač, penové tužidlo. K nebezpečným látkam patrí aj šľahačka v spray, rôzne farby, laky, riedidlá, pesticídy, baterky, ale aj voda do ostrekovača, rozmrazovač na zámky, odpady definované v Katalógu odpadov, rôzne čistidlá, prevádzkové kvapaliny, technické spreje, tlačiarenské farby, odpady z nemocníc, uhynuté zvieratá atď.

Obsah kurzu

  • Cestná, železničná, letecká, námorná preprava nebezpečných vecí
  • Špecifiká jednotlivých druhov dopravy pri preprave nebezpečných vecí
  • Požiadavky medzinárodných dohôd
  • Zatrieďovanie nebezpečných vecí
  • Zoznamy nebezpečných vecí
  • Používanie obalov a cisterien
  • Označovanie zásielok
  • Prepravné doklady

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým pracovníkom, ktorých činnosť súvisí s prepravou nebezpečných vecí, obchodníkom, príjemcom a odosielateľom nebezpečných vecí, zasielateľom a to v medzinárodnej aj vnútroštátnej doprave.

Kontaktná osoba

Ing. Miriam Búranová
+421 917 697 649
ftec@ftec.sk

Hodnotenie
Organizátor