Detail kurzu

Doklady pri dovoze a vývoze tovaru

Forwarding & Transport Education Company s.r.o.

Popis kurzu

Colné odbavenie tovaru je neoddeliteľnou súčasťou dovozu a vývozu tovaru (z „tretích krajín“). Základná znalosť priebehu colného konania s najčastejšími dokladmi používanými pri dovoze /vývoze tovaru, ich účelu a použitia by mala byť vo výbave každého obchodníka a všetkých osôb, ktoré sa pohybujú v oblasti medzinárodného obchodu.

Obsah kurzu

  • Colné odbavenie tovaru pri dovoze a vývoze tovaru
  • Colné doklady pri dovoze a vývoze tovaru
  • Doklady o cene tovaru
  • Prepravné doklady pre jednotlivé druhy dopravy
  • Doklady o pôvode tovaru
  • Rastlinolekárske osvedčenia,
  • Platobné doklady
  • Poistné doklady

Cieľová skupina

Pracovníkom spoločností zaoberajúcim sa zahraničným obchodom (s „tretími krajinami“), majiteľom a konateľom malých a stredných spoločností, pracovníkom poradenských spoločností

Kontaktná osoba

Ing. Miriam Búranová
+421 917 697 649
ftec@ftec.sk

Hodnotenie
Organizátor