Detail kurzu

MYSLIEŤ AKO KOUČ (seminár pre manažérov a interných koučov)

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o.

Popis kurzu

Svetové aj slovenské štatistiky dokazujú, že nie použité techniky rozhodujú o tom, či koučovanie funguje alebo nefunguje, ale práve to, čo je „za“ technikami. Počas seminára účastník na príkladoch viacerých reálnych koučovacích rozhovorov spozná „pozadie“ koučovania. Môže si osvojiť niektoré východiská koučovského myslenia, ktoré robia koučovanie osobitne účinným.

Obsah kurzu

Hlavné témy:

  • Čo je to koučovské myslenie a ako ovplyvňuje výsledky koučovania
  • Z akých predpokladov a presvedčení vychádza koučovské myslenie
  • Čo môže napomôcť osvojeniu si koučovského myslenia
  • Koučovateľné momenty a koučovské myslenie
  • Ako sa dá najľahšie osvojiť koučovské myslenie

Všetky témy sa spracovávajú prakticky, cez živé koučovanie a ukážky autentických rozhovorov.

Cieľová skupina

Majitelia firiem, manažéri všetkých úrovní, členovia riadiacich a dozorných orgánov spoločností, interní kouči. Všetci ľudia, ktorí zodpovedajú za nájdenie riešení pri plnení cieľov a chcú pritom byť maximálne účinní.

Certifikát Potvrdenie o účasti na seminári (na vyžiadanie) Poznámka k cene

Cena za 1 účastníka, pri 3 a viacerých účastníkoch z jednej spoločnosti 150 EUR + DPH/úč.

Kontaktná osoba

PhDr. Klára Giertlová, PCC
+421 48/423 16 72
info@kouc.sk

Hodnotenie
Organizátor