Detail kurzu

Preškolenie interných audítorov systémov manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001:2018

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Objasniť účastníkom kurzu filozofiu a požiadavky normy ISO 45001:2018.

  • udržanie si kvalifikácie interného audítora podľa ISO 45001
  • oboznámenie so zmenami v normách a predpisoch.

Obsah kurzu

Manažérstvo BOZP, procesný prístup, požiadavky normy EN ISO 45001:2018, požiadavky normy ISO 19011, prístup audítora, príklady realizácie interných auditov, praktické cvičenia vykonania interného auditu, psychológia a komunikácia pri audite, test.

Cieľová skupina

Interným audítorom systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy EN ISO 45001. Je určené všetkým, ktorí sa podieľajú na zavedení a udržovaní systému manažmentu BOZP v organizácii a majú záujem rozšíriť si svoje znalosti a zručnosti.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré účastníka oprávňuje vykonávať interné audity.

Kontaktná osoba

Mgr. Lucia Horňáková
+421 903 580 019
lucia.hornakova@tuvsud.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať