Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o.

Sme špecialistami na systemické koučovanie a systemický manažment. Svoje koučovacie, vzdelávacie a poradenské služby poskytujeme organizáciám i jednotlivcom. Koučujeme krátko, ale účinne. Naším cieľom je, aby nás klient čím skôr prestal potrebovať. Naším kľúčovým vzdelávacím produktom je 125-hodinový akreditovaný kurz Systemický manažment a koučovanie, ktorý je obsahovo i procesne zdokonalenou a inovovanou formou svojho 100-hodinového predchodcu. Úspešnými absolventmi tohto kurzu sú viaceré významné osobnosti manažmentu – Zoltán Demján (Holcim), Jiří Kaláb (Kaláb, stavební firma, ČR), Zlatica M. Stubbs (Veľká Británia), Viera Ottová (SPP)a ďalší.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín