Detail kurzu

ZISK - Zážitok intenzívneho skupinového koučovania

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o.

Popis kurzu

V procese skupinového koučovania získať praktickú skúsenosť z riešenia spoločnej pracovnej témy (úlohy, ťažkosti, problému, …) Nejde o teambuilding ani o kurz, ale o priamy zážitok z neobvyklo efektívneho spôsobu spolupráce, ktorý sa ihneď dá replikovať aj na pracovisku.

Obsah kurzu

Priamy intenzívny zážitok z práce na spoločnej pracovnej téme: Niekoľko príkladov, s akými témami môžeme pracovať:

  • stojíme pred náročnou úlohou/cieľom a máme na jej vyriešenie/jeho dosiahnutie málo času
  • počas riešenia úlohy/problému sa vyskytli ťažkosti, na ktoré máme rôzne pohľady a potrebujeme nájsť v krátkom čase spoločné východisko
  • máme rozpracovaných viacero možných riešení a chceme si čo najrýchlejšie vybrať najlepšie z nich
  • počas riešenia úlohy/problému sa opakovane vyskytujú tie isté chyby a potrebujeme sa im v budúcnosti vyhnúť
  • riešenie už máme, potrebujeme ho vedieť dobre odprezentovať/pre­dať vedeniu, partnerom alebo zákazníkovi
  • chceme vedieť efektívnejšie spolupracovať, bezbolestne riešiť konflikty, mať dobré vzťahy, …

Cieľová skupina

3–10 členné firemné tímy.

Kontaktná osoba

Klára Giertlová, PhDr., PCC (ICF)
+421 48/423 16 72
info@kouc.sk

Hodnotenie
Organizátor