IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

Počítačové kurzy a školenia v priestoroch zákazníkov kdekoľvek na Slovensku, v termíne a čase podľa vzájomnej dohody už od 1 osoby.

Zameriavame sa predovšetkým na pokrytie potrieb firemnej klientely lokálnych i nadnárodných spoločností z automobilového i elektrotechnic­kého priemyslu, z oblastí služieb, z finančného sektoru, školstva a tiež iných oblastí.

Poskytujeme **komplexné služby v oblasti IT vzdelávania ** na území celej Slovenskej republiky:

  • bezplatný audit vstupných znalostí zamestnancov s následným vypracovaním plánu ich ďalšieho vzdelávania,
  • vzdelávanie od úplných základov až po odborné školenia a konzultácie pre bežných užívateľov i IT profesionálov,
  • špecifické moduly kurzov a školení prispôsobené konkrétnym cieľovým skupinám a potrebám ich účastníkov,
  • obsah a rozsah školení a kurzov plne prispôsobený potrebám a požiadavkám ich účastníkov,
  • možnosť realizácie školení priamo v priestoroch zákazníka kdekoľvek na Slovensku už od 1 osoby, v termíne a čase podľa vzájomnej dohody,
  • technické zabezpečenie školení u zákazníkov našími mobilnými počítačovými učebňami – notebooky + dataprojektor,
  • interní lektori s viac ako 12 ročnou praxou a tím spolupracujúcich osvedčených lektorov profesionálov vo svojom odbore,
  • individuálne zhodnotenie a formálne uzatvorenie každého zrealizovaného projektu z pohľadu účastníkov, zadávateľa projektu i zo strany zastrešujúceho lektora (konzultanta).

Kladieme dôraz na dlhodobé partnerstvá a dokonalé poznanie potrieb a očakávaní zákazníka a na ich reálne splnenie. V rámci zabezpečenia vysokej kvality nami poskytovaných služieb garantujeme preto vrátenie plnej výšky poplatku za kurz, školenie či seminár, pri oprávnenej nespokojnosti účastníkov s jeho realizáciou.

Školenia vždy prispôsobujeme potrebám a požiadavkám našich zákazníkov (miesto realizácie, termín, čas, obsah, rozsah, tempo výučby, jazyk…).

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín