Detail kurzu

Umenie riadenia a rozvoja

LUMATEL s.r.o.

Popis kurzu

Ponúkame  možnosť zlepšiť prácu riaditeľov spoločnosti, manažérov, tímlídrov, projektových manažérov a vedúcich pracovných skupín dištančným vzdelávaním formou   e-learningu, spôsobom ONE-ON-ONE. Ide o efektívny spôsob koučingu  a mentorovania reálnych pracovných problémov s využitím viacerých oblasti manažmentu a riadenia.


Kurz formou ONE-ON-ONE ( lektor+ účastník). Trvanie kurzu: 3 hodiny +Follow up ( konzultácie zadarmo do 30 dní od realizácie kurzu)..  Výber času je možný v doobedňajších ( v čase od      08,00 - 12,30 hod.) , alebo  poobedňajších hodinách ( v čase od 13,30 - 19,00 hod.), podľa dohody. Vzhľadom na formát ONE-ON-ONE možnosť individuálneho prístupu, riešenia konkrétnych námetov účastníka.                 

Obsah kurzu

1. Reálne situácie z praxe: Okrem tém určených lektorom, účastník v rámci kurzu definuje reálne situácie z pracovného života. Formou koučingu a mentoringu konzultuje s lektorom riešenia situácií, využívajúc metodiky, teoretické a praktické poznatky  vhodné na optimálne zvládnutie situácií.


2. Využitie teoretických vedomosti a praktických zručnosti z oblasti: Manažment, Project management, Vedenie porád, Delegovanie, Vyjednávanie, Hodnotenie, Time management, Change management, Verejný prejav atď. - viď lumatel.sk

 
3. Metodika kurzu: vedenie kurzu pomocou platformy MS Teams, alebo ZOOM. Dĺžka jedného bloku kurzu sú 3 hodiny, vrátane jednej prestávky. Súčasťou kurzu je tvorba Individuálneho rozvojového plánu. V cene kurzu (do jedného mesiaca) je možnosť zadarmo konzultovať s lektorom aplikáciu získaných poznatkov v praxi.

4. Spôsob vedenia kurzu: konzultácia, koučing, mentoring, riešenie modelových situácií a prípadových situácií, testy a dotazníky. Prezentácia vybraných tém z manažmentu, riadenia a rozvoja zamestnancov, členov tímov a podriadených. Každý účastník dostane E-Manuál s predmetnými teoretickými informáciami.


5. Účastní si môže upraviť kurz ( termín, obsah, metodiku, čas, počet blokov...) podľa vlastných potrieb.


Cieľová skupina

1. Riaditelia spoločnosti, konatelia.

2. Projektový manažér.

3. Tímlíder.

4. Manažér.

5. Vedúci  pracovnej skupiny.

Certifikát Absolvent obdrží Potvrdenie o účasti. Poznámka k cene

Kurz, E-Manuál, možnosť Follow - up (konzultácie) do jedného mesiaca , skupinové zľavy, možnosť dohody termínov

Kontaktná osoba


0905 345 547
lumatel@lumatel.sk

Hodnotenie
Organizátor