Detail kurzu

Logistika a riadenie dodávateľského reťazca (SCM) v modernej firme

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Úspech výrobných aj obchodných firiem je dnes podmienený dobre fungujúcou logistikou. Ovládnutie teoretického základu logistiky je nevyhnutným predpokladom na jej praktické rozvíjanie. Akceleráciu výkonu logistiky a minimalizáciu logistických nákladov je dobré postaviť na spoľahlivej výpočtovej základni.

Obsah kurzu

Čo vám odovzdáme a čo vás naučíme:

  • Definovať a presadzovať vhodnú politiku logistiky vo firme.
  • Správne organizovať logistiku (zodpovednosti a právomoci).
  • Bezchybne určiť body rozpojenia objednávkou v materiálovom toku.
  • Správne identifikovať úzke miesta materiálového toku a efektívne s nimi pracovať.
  • Identifikovať a kalkulovať logistické výkony a náklady (logistický controlling).
  • Pracovať s modernými konceptmi typu SCM (Supply Chain Management).
  • Získať prehľad o informačných technológiách v logistike.
  • Budovať a rozvíjať firemný systém logistiky.
  • Porozumieť významu, obsahu a metodológii logistického auditu.

Cieľová skupina

Seminár je určený súčasným aj pripravujúcim sa manažérom logistiky. Všetkým, ktorí chcú porozumieť významu logistiky vo firme a ktorí chcú vedieť využiť logistické princípy vo svojej profesii.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
02 / 33 00 52 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
Organizátor