Detail kurzu

Riziká ako podporný proces pre riadenie systému manažérstva kvality v laboratóriu

Slovenský metrologický ústav

Popis kurzu

Účelom obsahového zamerania kurzu je poskytnúť účastníkom ucelenú štruktúru zaobchádzania s rizikami na úrovni podporného procesu v  systéme manažérstva kvality zavedenom v ich laboratóriu.  

Obsah kurzu

·         Riziko – Nebezpečenstvo – Hrozba - Príležitosť

·         Riziká v systémoch manažérstva kvality laboratórií

·         Riziká z pohľadu interného audítora

·         Riziko – dokumentované informácie, záznamy a tlačivá

·         Aplikácia základných metód a techník zaobchádzania s rizikom

·         Praktická aplikácia techník a metód riadenia rizík

Cieľová skupina

Kurz je určený pre osoby zodpovedné za systém manažérstva kvality v laboratóriu, interných audítorov, ale aj iných pracovníkov ne/akreditovaných skúšobných, kalibračných, medicínskych laboratórií, alebo laboratórií, ktorú sú súčasťou vstupnej, či výstupnej kontroly organizácie. Účelom obsahového zamerania kurzu je poskytnúť účastníkom ucelenú štruktúru zaobchádzania s rizikami na úrovni podporného procesu v  systéme manažérstva kvality zavedenom v ich laboratóriu. 

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť

Kontaktná osoba

Palouová
+421 902 220 721
palouova@smu.gov.sk

Hodnotenie
Organizátor