Detail kurzu

TECHNICKÁ ČISTOTA - Odborná príprava audítorov - licencovaných CAE®

SGS SLOVAKIA

Popis kurzu

Odborná príprava Audítorov čistoty pod záštitou licencovaných kurzov CAE®, prestavuje, garantovanú prípravu Audítorov čistoty 1. a 2. stupňa s medzinárodnou validitou.

 

Príprava Audítorov čistoty, je zameraná na výkon interných a externých auditov pre efektívne monitorovanie systému Technickej čistoty v príslušnom priemyselnom odvetví (automobilový priemysel, farmaceutický priemysel, výroba medicínskych pomôcok, atď.), kde prítomnosť kontaminácie má výrazný vplyv na špecifické charakteristiky produktov a kontaminácia môže ovplyvňovať bezpečnosť, funkčnosť, spoľahlivosť, životnosť a kvalitu produkcie a služieb.

 

Požiadavky na výkon Auditov čistoty sú uvádzané v normách ISO 13 485 (Systému manažérstva kvality zdravotníckych pomôcok), ZVEI – Technical Cleanliness in Electrical Engineering, ISO 14644, štandardoch  prípadne odvetvových špecifikáciách  – QV 11 111, STD 107-0002, RENAULT 34 – 07 – 006, atď.

 

Prostredníctvom licencovaného kurzu budú účastníci oboznámení s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 19011:2018 pre výkon auditovania manažérskych systémov ako aj výkonu Auditov podľa požiadaviek na Technickú čistotu (VDA, FED STD 209, AS 9100 a požiadaviek ISO).

 

Cieľom je získať znalosti potrebné pre plánovanie a výkon auditov čistoty, monitorovanie rizikových faktorov ovplyvňujúcich kontamináciu a výkon odberu vzoriek a monitoringu kontaminácie podľa medzinárodných štandardov.

Obsah kurzu

Hlavné okruhy tém:

·         Systém Technickej čistoty

·         ISO 19011:2018 – Návod na audity manažérskych systémov

·         Audit čistoty – výklad špecifikovaných požiadaviek – VDA

·         Audit čistoty – výklad špecifikovaných požiadaviek – FED STD 209E a ISO

·         Cleanliness Audits CAE ® v súlade s požiadavkami ISO 19011:2018

Cieľová skupina

Cieľová skupina účastníkov:

Pracovníci vykonávajúci interné / externé audity čistoty,

pracovníci vykonávajúci interné / externé audity s výhľadom stať sa Audítormi čistoty, vrcholovým vedením menovaný predstavitelia, zodpovedajúci za Technickú čistotu, riadiaci pracovníci podieľajúci sa na zavádzaní a monitorovaní Technickej čistoty, pracovníci, ktorí chcú byť oboznámení s výkonom auditov čistoty a analýzy vplyvov na kontamináciu, prostredníctvom licencovaného SW.

 

Podmienky pre účasť:

Úspešné ukončenie školenia Technická čistota – Komplexné riešenie Technickej čistoty (VDA 19.x a ISO) – licencovaného CAE®

 

Podklady ku ukončeniu odbornej prípravy:

 

·         Aktuálna pasová fotografia v digitálnom formáte (jpeg, png),

·         Životopis v anglickom jazyku.

·         Súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Certifikát Po úspešnom absolvovaní odbornej prípravy účastník získa licencovaný CEA® certifikát Audítor čistoty a Kartu audítora „Cleanliness Auditor 1st & 2nd party“. Certifikát má medzinárodnú validitu. Poznámka k cene

V účastníckom poplatku sú zahrnuté: - Poplatok za školenie Audítor čistoty - CAE®, - rozsiahle školiace materiály, - skúsený lektor s audítorskou praxou v oblasti technickej čistoty, - občerstvenie počas školenia.

Kontaktná osoba

Lenka Hrabčáková
+421 918 508 338
lenka.hrabcakova@sgs.com

Hodnotenie
Organizátor